index

      01-09-2018                   ALGEMEEN KOMPETIE-REGELEMENT.

  

 1. Aanvang van de kompetitie  is in september.

  

 1. De jaarlijkse prijsuitreiking is vastgesteld door middel van opgestelde schema.

  

 1. In principe wordt op de vrijdagavond gespeeld. Aanvang 20.00uur. Bij verhindering één week van tevoren de afspraak maken voor een andere speelavond in dezelfde week of naar de inhaal avond,         dit gaarne melden bij de wedstrijdleider.

  

 1. Iedere vereniging zorgt voor eigen wedstrijdformulieren,

Die door de wedstrijdleider zijn aan geleverd en door de beide teams zijn ondergetekend.

  

 1. Per wedstrijdavond wordt door vier verschillende spelers gespeeld. Het is toegestaan bij hoge uitzondering dat één speler twee partijen speelt dit moet voor aanvang worden gemeld. Deze partij wordt verhoogd met 20% op de caramboles en gemiddelde.

  

 1. De arbiter telt tijdens de wedstrijd hardop.

  

 1.  Tijdens de wedstrijd moet hinderlijk lawaai vermeden worden. De arbiter zal hierop moeten toezien.

  

 1.  Marceur en arbiter mogen in principe niet van dezelfde vereniging zijn.

  

 1.  Tijdens het spel moet altijd contact met de begane grond gehouden worden.

  

 1.  De arbiter is alleen verantwoordelijk voor de partij. ( bij uitzondering is de marceur medeverantwoordelijk).

  

 1.  De thuisspelende vereniging speelt van acquit.

  

 1.  De afstoot moet altijd van rood.

  

 1. Aanmelding nieuwe leden kan nu het hele kompetitie.

  

 1.  Vast stelling moyenne nieuwe leden als volgt: er moeten minimaal 3 partijen van 33 beurten gespeeld worden. Lijsten opsturen naar de wedstrijdleiding.     33 beurten x moyenne + 10 caramboles = aantal te maken caramboles.

  

 1.  Alle spelers spelen met een handicap van 10 caramboles.

  

 1.  Minimum te maken caramboles is geworden 25.

  

 1. Verengingen met meerdere teams.

Spelers mogen maar voor 1 team per speelronde uit komen.

  

 1.  De moyenne`s van de nieuwe leden  worden herzien na 3 partijen gespeeld te hebben, en op de helft van de kompetitie.

  

 1.  De deelnemende verenigingen houden zich aan de indeling, vastgesteld door de wedstrijdleiding.

  

 1.  De puntenwaardering is per speler: Voor een gewonnen partij boven het gemiddelde:   3 punten. Voor een gewonnen partij onder het gemiddelde:    2 punten. Voor een remise partij boven het gemiddelde:          2 punten. Voor een remise partij onder het gemiddelde:           1 punt. Voor een verloren partij boven het gemiddelde:        1 punt. Voor een verloren partij onder het gemiddelde:         0 punt.

  

 1.  Als een partij niet uit is bij 60 beurten dan krijgt de speler  met het hoogste gespeelde percentage 1 punt.

  

 1.  Iedere thuisspelende vereniging wordt beleeft doch dringend verzocht de wedstrijdformulieren binnen 2 dagen     na de gespeelde wedstrijd naar de wedstrijdleider toe te zenden.

  

 1.  Bij gelijke stand in de eindrangschikking wordt een beslissingwedstrijd op een neutraal  biljart gespeeld.

  

 1.  Nieuwe verenigingen worden alleen aangenomen in    overleg met

      de arbitragecommissie. ( Maximaal toegestaan  16 teams).

  

 1.  Na beëindiging van de kompetitie worden de eindstanden  en het nieuwe moyenne van alle spelers door de wedstrijdleider bekend gemaakt.

  

 1.   Na de eerste helft worden de spelers met 5 carambools of meer verschil, verhoogd voor de twee helft van de competitie.

  

 1. Jaarlijks is een arbitragecommissie bestaande uit 3 leden van verschillende verenigingen. Bij geschillen is hun oordeel bindend.

  

 1.  De jaarlijkse vergadering moet gehouden worden binnen 4 weken na einde kompetitie.

  

 1.  De organiserende vereniging zorgt voor de prijzen tijdens de prijsuitreiking. 

  

 1.  Bandstoten minimaal 70 carambools en een gemiddelde    van 1.808 bij stoppen moet weer een nieuw ge middelde worden gestoten.

  

 1.   Bij een protest kan worden ingediend vijf dagen na de speelavond en kan dan getoetst worden door de wedstrijdleider en dan door gestuurd worden naar de arbitraire commissie.


  

 1.  Een team die meer dan drie wedstrijden acher zijn worden door arbitraire commissie opgeroepen voor het niet spelen van de wedstrijden, zij kunnen uit de competie worden gehaald.

Terug naar Index